จักยานยนต์

 *จักยานยนต์*

….เพื่อให้รถจักรยานยนต์สามารถขับเคลื่อนไปได้จึงต้องมีการรับ – ส่งกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านกลไกส่งกำลังไปยังโซ่ ล้อและยาง ซึ่งประกอบด้วย คลัตช์ เกียร์ เป็นต้น
คลัตช์ มีหน้าที่ ตักต่อการส่งกำลังระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์ เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเปลี่ยนเกียร์ทั้งในการออกรถหรือหยุดรถ
แบ่งออกได้ 2 ประเภทหย่อยๆคือ
1. คลัตช์แบบแห้ง จะติดตั้งอยู่ภายนอกเครื่องยนต์เพื่ออาศัยระบายความร้อนจากอากาศ คลัตช์แบบนี้เหมาะสำหรับรถที่มีรอบจัด เช่น รถแข่ง เพราะการจับตัวของคลัตช์แบบนี้จับได้ดีกว่าและเร็วกว่า
2. คลัตช์แบบเปียก จะติดตั้งอยู่ภายในเครื่องยนต์และจุ่มในน้ำมันหล่อลื่นตลอดเวลาเพื่อเป็นการระบายความร้อน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ
แบบธรรมดาหรือหรือแบบกลไก
เป็นคลัตช์ที่อาศัยความควบคุมโดยมีคันบังคับมือคลัตช์และสายคลัตช์ เพื่อให้เกิดตัดต่อกำลัง และสามารถแบ่งตามการทำงานได้ 2 แบบ คือ
1. แบบดัน คลัตช์จะจากโดยการที่แผ่นกดคลัตช์ถูกดันออกจากด้านใน
2. แบบดึง คลัตช์จะจากโดยการที่แผ่นกดคลัตช์ถูกดึงออกด้านนอก
คลัตช์ทั้งสองแบบนี้ลักษณะการควบคุมฝากดแผ่นคลัตช์ไม่เหมือนกัน แต่ส่วนประกอบอื่นจะเหมือนกัน ซึ่งพอจะแยกส่วนประกอบออกได้ดังนี้
1. เสื้อคลัตช์ จะประกอบติดเป็นชิ้นเดี่ยวกันกับเฟืองคลัตช์ เพื่อรับการส่งกำลังจากเฟืองไฟรมารี่ และเป็นที่ติดตั้งแผ่รคลัตช์อีกด้วย
2. ดุมคลัตช์ จะสวมติดอยู่บนเพลาราวเกียร์ เพื่อรอการส่งกำลังและภายนอกตัวดุม
คลัตช์จะทำเป็นร่องเพื่อไว้สำหรับสวมแผ่นเหล็ก และเป็นตัวขันให้ดุมคลัตช์ หมุนตามแผ่นเหล็กกับแผ่นคลัตช์บีบแน่นติดกันด้วยแรงสปริง และสามารถส่งกำลังจากเสื้อคลัตช์ไปยังดุมคลัตช์ได้และรถในปัจจุบันนี้มันมีรถออกมาเยอะมากมายมีทั้งแบบมีเกียรและออโต้