Tag Archive ศักดิ์สิทธิ์

จุดเด่นของสิงคโปร์

มีความปลอดภัยสูง กฎหมายเมืองนี้ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากและชาวเมืองก็เคารพสิทธิกันและกัน จัดเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง ที่สำคัญยังเป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอย่างยิ่ง หากคุณเผลอทิ้งขยะไม่ลงถังนี่อาจถูกปรับเป็นจำนวนเงินกระแทกใจ มิหนำซ้ำยังอาจถูกภาคโทษทัณฑ์ได้อีกด้วย

เอื้ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลทุพพลภาพ คนพิการสามารถท่องเที่ยวไปทุกแห่งในประเทศสิงคโปร์ได้อย่างสะดวก เพราะไม่ว่าจะเป็นสถานีรถ ชานชาลา อาคารและห้างร้านต่างๆ จะมีบริการทางเดินและช่องพิเศษสำหรับรถเข็นคนพิการ นอกจากนนั้นยังบริการรถเข็นให้เช่าและบริการความช่วยเหลือพิเศษสำหรับคนพิการต่างๆ อีกด้วย

อากาศใกล้เคียงเมืองไทย จัดกระเป๋าไปเที่ยวได้ง่ายเพราะสิงคโปร์มีอากาศใกล้เคียงเมืองไทย เพียงแต่อาจมีความชื้นมากกว่าเมืองไทยอยู่สักหน่อย

เที่ยวได้ทั้งปี เมืองนี้เที่ยวได้ทั้งปีดังที่เกริ่นไปแล้วตอนต้น เพราะอากาศตลอดปีค่อนข้างร้อนชื้น เพียงแต่จะร้อนแห้งหรือร้อนฝน นอกจากนั้นสิงคโปร์ก็มีที่เที่ยวแบบอินดอร์ที่หลากหลายและที่เที่ยวแนวช้อปปิ้ง พิพิธภัณฑ์ และที่เที่ยวสันทนาการจำนวนมากก็อยู่ภายในตัวอาคารติดแอร์ที่ไม่ต้องแคร์สภาพอากาศภายนอกเลย อ่านรีวิวที่เที่ยวในสิงคโปร์