Author Archive

การลดวิบากกรรม ๔๕ อย่าง

บางท่านว่าผลกรรมชั่ว ตัดได้บางท่านว่า ผลแห่งกรรมชั่วตัดไม่ได้บางท่านว่า บางอย่างได้ บางอย่าง ไม่ได้บางท่านว่า ตัดไม่ได้ ผ่อนหนักเป็นเบาได้ ลด หลบ หลีก พอได้ยังไงก็แล้วแต่ เชื่อ ไม่เชื่อ หรือ จะตัดได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แน่นอนที่สุด ถ้าเราไม่ทำเหตุทำให้เกิดกรรมแบบนั้นอีก น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรา

การลดกรรม 45 อย่าง

 1. ไม่มีลูก
  กรรมจาก การทำร้ายลูกของสัตว์อื่น พรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงลูกคนอื่น
  ลดกรรม ด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุกๆ 7 วัน ในทุกๆเดือนทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อน
 2. เจ็บป่วยบ่อย หรือเป็นโรคร้าย
  กรรมจาก เคยทำทารุณกรรมต่อสัตว์
  ลดกรรม ด้วยการทำบุญทำทานกับสัตว์อนาถาม ให้อาหารให้ความเมตตา ซื้อยาหรือบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงฆ์ ทำบุญปล่อยเต่า งดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต
 3. ตาบอดหรือเป็นโรคตา
  กรรมจาก เคยทำร้ายสัตว์ที่ดวงตา หรือไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อน หรือเคยทำลายไฟฟ้าของวัด ของที่สารธารณะ
  ลดกรรม ซื้อโคมไฟ หลอดไฟถวายวัด ถวายเทียนห่อใหญ่ ถวายไฟฉาย เติมน้ำมันตะเกียงทุกวันพระ บริจาคเงินในกล่อง ซื้อน้ำมันเติมตะเกียงที่วัด
 4. ถูกรถเฉี่ยวชน ถูกลูกหลง ถูกสัตว์กัดต่อย
  กรรมจาก จากเคยเป็นคนพาลเกะกะเกเร หาเรื่องเดือดร้อนให้ผู้อื่น มักรังแกและสาปแช่งผู้อื่นอยู่เสมอ
  ลดกรรม หมั่นพูดดี มีวาจาไพเราะ
 5. สูญเสียคนใกล้ชิด
  กรรมจาก เคยยิงนกตกปลา
  ลดกรรม ทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ งดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยสัก 1 อย่างชั่วชีวิต หรือกินเจทุกๆ 3 เดือน ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา
 6. ถูกนินทา ถูกให้ร้าย
  กรรมจาก เคยพูดจาให้เป็นเหตุให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเดือดร้อน
  ลดกรรม พิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี พูดดี พูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์ พูดให้ผู้อื่นมีความสุข
 7. มักเดือดร้อนเพราะไฟ ไฟไหม้บ้าน ไฟดูด
  กรรมจาก เคยลบหลู่พระสงฆ์ และศาสนา
  ลดกรรม ตักบาตรทุกวันพระ ทำบุญถวายสังฆทานทุกเดือน ฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวันพระ หรือทุกๆเดือนในวันพระ ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายฟรี
 8. ขาดบารมี ไร้ญาติขาดมิตร
  กรรมจาก ไม่เคยไปร่วมงานบุญงานศพ
  ลดกรรม ร่วมทำบุญงานศพ บริจาคเงิน หรือร่วมด้วยแรงกายช่วยงานอื่นๆในงานศพ เช่นทำอาหาร จัดดอกไม้
 9. ตั้งหลักปักฐานไม่ได้ โยกย้ายบ่อย
  กรรมจาก ไม่เคยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหาร แก่วัดวาอารามต่างๆ
  ลดกรรม ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างหลังคาวิหาร ร่วมทำบุญฝังลูกนิมิต หมั่นไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ เมืองที่ตนอยู่อาศัย
 10. มักถูกรังแก ถูกเบียดเบียน
  กรรมจาก ไม่เคยบวช หรือทำบุญงานบวช
  ลดกรรม บวช ด้วยจิตศรัทธาปวารถาอย่างบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงจะบวช 7 วัน หรือ 15 วัน 1 เดือน 1 พรรษา แล้วแต่จิตศรัทธา ถ้าเป็นสตรีจะบวชชีพราหมณ์ หรือถือศีล 8 ตามเวลาที่สะดวกและตั้งจิตศรัทธา หรือร่วมทำบุญงานบวชอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้
 11. ไม่มีคนชื่นชมเอ็นดู ชาดเสน่ห์
  กรรมจาก ไม่เคยถวายของหอม
  ลดกรรม หมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันพระ ถวายธูปหอม เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัย ทองคำเปลว ประน้ำอบน้ำปรุง ประพฤติดี ปฏิบัติชอบต่อผู้อื่น คิดดี ทำดี พูดดี ให้ผู้อื่นได้ดี มิให้ร้ายผู้ใด
 12. เป็นที่รังเกียจ มีกลิ่นปาก กลิ่นตัว
  กรรมจาก ทำติเตียนดูแคลน ผู้ที่ชอบทำบุญทำทาน
  ลดกรรม หมั่นทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ ฟังเทศน์มหาชาติทุกๆปี ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำบุญหรือบริจาคทานเป็นการบอกบุญผู้อื่น พิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจกฟรี
 13. ไปไหนมาไหนลำบาก มีแต่อุปสรรค
  กรรมจาก เคยทำลายหนทางสัญจรของวัด หรือของชาวบ้าน หรือทำให้ทางสัญจรสาธารณะได้รับความไม่สะดวก
  ลดกรรม บริจาคทรัพย์หรือแรงกายช่วงสร้างสะพาน สร้างทางอันเป็นประโยชน์แก่วัด หรือชุมชนเล็กๆ ช่วยผู้คนยากไร้ให้ได้มี ยวดยานพาหนะหรือทางสัญจรที่สะดวก
 14. เป็นคนรับใช้เขาร่ำไป
  กรรมจาก เคยเนรคุณผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ตน
  ลดกรรม ตอบแทนผู้มีคุณด้วยความกตัญญญู ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป พระประธาน ทำทานทั้งกับคนและสัตว์
 15. ขัดสน อดมื้อกินมื้อ
  กรรมจาก เคยละเว้นการใส่บาตร ละเว้นการให้ทาน เมื่อมีคนยากไร้มาขอทานอาหารและน้ำ
  ลดกรรม แบ่งปันอาหาร น้ำ เสื้อผ้า แก่คนยากไร้อนาถา แม้ไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของตามที่มี ตักบาตรทุกเช้าหรือทุกวันพระ
 16. อาภัพคู่ ร้างคู่
  กรรมจาก เคยผิดลูกผิดเมียเขา
  ลดกรรม บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่บ่าวสาวที่ยากจน ถวายของเป็นคู่ เช่น แจกันคู่ เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ เป็นต้น
 17. ได้คู่ที่เลวร้าย ทำร้ายตนหรือทำให้เป็นทุกข์
  กรรมจาก เคยข่มขืนเขาในชาติก่อน เคยทุบตีทำร้ายคู่
  ลดกรรม บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา
 18. อยู่โดดเดี่ยวยามบั้นปลาย
  กรรมจาก เคยจับสัตว์ขัง
  ลดกรรม ทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถาและสัตว์อนาถา
 19. รูปร่างหน้าไม่งดงาม
  กรรมจาก ไม่เคยถวายดอกไม้ของหอม
  ลดกรรม ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด ดอกไม้หอม ทำบุญบริจาคดวงตา บริจาคร่างกายให้โรงพยาบาล
 20. มักถูกโกง ถูกเบี้ยวเงิน
  กรรมจาก เคยคดโกงผู้อื่น
  ลดกรรม สละทรัพย์บริจาคร่วมการกุศลต่างๆ ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรทุกๆเดือน
 21. พิการ ร่างกายไม่สมประกอบ
  กรรมจาก เคยทุบตีพ่อแม่ ด่าพ่อแม่ หรือทำร้ายพ่อแม่
  ลดกรรม หมั่นทำบุญไหว้พระ ปล่อยนกปล่อยปลา ถือศีล 5 ศีล 8 เจริญภาวนา นั่งวิปัสสนากรรมฐาน
 22. มีคดีความ
  กรรมจาก เคยพบคนทุกข์ร้อนแล้วไม่ช่วยหรือพยายามหาทางช่วยเหลือ
  ลดกรรม หมั่นทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถือศีล 8 ทุกๆ 3 เดือนๆละ 7 วัน
 23. ไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
  กรรมจาก ไม่สงเคราะห์คนอนาถา ที่มาขออาหาร ขอชายคาหลบฝน ไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก
  ลดกรรม ร่วมทำบุญซื้อกระเบี้องหลังคาโบสถ์ หมั่นไปกราบไหว้บูชาศาลหลักเมือง ทำบุญทำทานแก่สัตว์พิการหรือสัตว์จรจัด
 24. จิตใจขุ่นมัว ดุดัน ขี้โมโห
  กรรมจาก มักตะหนี่ในการทำบุญ
  ลดกรรม สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันพระ ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ถือศีล 5 หรือศีล 8 ทุกๆ 3 เดือน บริจาคทาน แบ่งปันเงินทองหรือสิ่งของแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือร่วมทำบุญบริจาคทานกับมูลนิธิสถานสงเคราะห์ และวัดวาอารามต่างๆ
 25. ไม่มีชื่อเสียง
  กรรมจาก เคยติฉินนินทาทำให้ผู้อื่นเสียหาย
  ลดกรรม ร่วมทำบุญสร้างหอระฆัง ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ทำทานกับคนยากไร้ และสัตว์อนาถา
 26. ไม่มีวาสนาบารมี
  กรรมจาก ไม่เคยนับถือชื่นชมผู้นับถือธรรมมะ
  ลดกรรม ทำบุญสร้างพระพุทธรูป ทำทานกับคน
 27. มีลูกหลานไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง
  กรรมจาก ทำแท้ง เคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อน และทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อน
  ลดกรรม บวชเณร โดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวช จะทำให้กรรมน้อยลง ปฏิบัติธรรม อุทิศให้ลูกตนเอง
 28. เจอแต่คนเอาเปรียบ
  กรรมจาก เคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติ เคยโกงคนไว้ในอดีตชาติ ขโมยเงินครอบครัวมาใช้
  ลดกรรม หมั่นยึดถือศีล 5 ให้มั่น ไม่ดื่มเหล้า ทำให้ขาดสติ โดนโกงง่าย หมั่นสวดมนต์ อธิษฐานบารมีด้านขอพรให้พบเจอคนดี ๆ เข้ามาในชีวิต
 29. เกิดในสกุลต้อยต่ำ
  กรรมจาก โอหัง อวดดี จิตใจคับแคบ
  ลดกรรม ร่วมทำบุญสร้างวัด สร้างพระประธาน ทำบุญทำทานกับคนยากไร้ และสัตว์อนาถา พิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี
 30. ไร้สง่าราศี ขาดวาสนา
  กรรมจาก เคยเมาสุระอาละวาด ระรานผู้อื่น
  ลดกรรม นั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน ทำทานกับคนอนาถา และสัตว์อนาถา ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี
 31. ไม่เจริญก้าวหน้า จิตใจเป็นทุกข์
  กรรมจาก เคยชักจูงคนทำชั่ว
  ลดกรรม ถือศีล 8 เป็นเวลา 7 วัน ทุกๆ 3 เดือน หมั่นทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน
 32. จิตใจฟุ้งซ่าน เป็นทุกข์
  กรรมจาก เคยริษยาผู้อื่น
  ลดกรรม ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยปลาลงน้ำ นั่งสมาธิ สวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชร
 33. ชีวิตตกต่ำ ทำสิ่งใดไม่เจริญ
  กรรมจาก เคยทำแท้ง
  ลดกรรม ปล่อยปลาลงน้ำทุกๆเดือน จนครบ 9 เดือน หรือ 1 ปีเต็ม ถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตรเสมอ
 34. เป็นเมียน้อย เมียเก็บ
  กรรมจาก เคยผิดลูกผิดเมียเขามาก่อน ขืนใจเขาโดยไม่ยินยอม เคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่ากี่ภพก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
  ลดกรรม ถวายธงคู่ ธูปคู่ เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ อย่างใดก็ได้ อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้น บวชชีพราหมณ์ ปีละ 1 ครั้ง 3 วัน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น ร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่ง เพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและสมหวัง สวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดด้านความรักให้สมหวังต่อไป ทำบุญสังฆทานสด ในวันเกิดตนเอง เดือนละครั้ง เพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมาให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรม
 35. เป็นทุกข์เพราะคนในครอบครัว
  กรรมจาก เคยลำเอียง ไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ก่อน เคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไว้ในชาติอดีตและชาติปัจจุบัน เคยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกในอดีตชาติ
  ลดกรรม ต้องบวชชีพราหมณ์ เพราะเมื่อเกิดอีกภพชีวิตจะได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะกุศลของการบวช ปฏิบัติธรรมทำให้เจ้ ากรรมนายเวรอโหสิกรรม และตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้น ยึดพรหมวิหาร 4 มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะทำให้ชีวิตมีความเมตตา และไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิด ทำให้วิถีชีวิตมีคนนับถือและพ้นจากความทุกข์ในเรื่องญาติพี่น้องยุ่งเกี่ยวได้ นำพระคู่บ้านคู่เมืองเข้าสักการะที่บ้าน และสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
 36. เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
  กรรมจาก ฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ
  ลดกรรม ตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติ รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดตนเอง กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับและอโหสิกรรม ถวายยาเข้าวัด หรือช่วยเหลือคนป่วย
 37. เป็นมะเร็ง
  กรรมจาก รู้เห็นเป็นใจกับการทำแท้ง การทารุณสัตว์ หรือการทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่น
  ลดกรรม ทำบุญใหญ่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และบวชชีพราหมณ์ 1 เดือน เพื่อส่งกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม ทำบุญสร้างพระพุทธรูป สร้างโบสถ์หรือสร้างศาลาวัด ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี หมั่นนั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน
 38. ค้าขายขาดทุน ทำงานไม่ก้าวหน้า
  กรรมจาก เคยลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง
  ลดกรรม หมั่นทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน ถวายเครื่องเซ่นสังเวย เจ้าที่-เจ้าทาง หมั่นสวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชร
 39. ด้อยปัญญา
  กรรมจาก ฝั่กใฝ่อบายมุขในชาติก่อน หรือชักชวนคนไปทำชั่ว ดูแคลนหลักธรรมมะ
  ลดกรรม พิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจก ทำบุญทำทานกับโรงเรียนของเด็กพิการหรือตามูลนิธิต่างๆ
 40. ตกงาน
  กรรมจาก เคยกลั่นแกล้งผู้อื่นในเรื่องงาน หรือแย่งงานผู้อื่น
  ลดกรรม หมั่นทำบุญทำทาน ร่วมงานบุญต่างๆ ปล่อยนกปล่อยปลา
 41. ไม่มีโชคลาภ
  กรรมจาก ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระ
  ลดกรรม หมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระ ถวายธูป เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัย และทองคำเปลว
 42. เรียนไม่จบ การเรียนมีอุปสรรค
  กรรมจาก ช่าติก่อนปฏิเสธการฟังเทศน์ฟังธรรม
  ลดกรรม หมั่นเข้าวัด ร่วมงานบุญต่างๆ ฟังเทศน์ อ่านหนังสือธรรมะ
 43. มีอาชีพต้อยต่ำที่ผู้คนดูแคลน
  กรรมจาก ช่าติก่อนเคยบวชด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ ไร้ความศรัทธา อาศัยผ้าเหลืองหากิน
  ลดกรรม ถือศีล 5 ศีล 8 นั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน ถวายสังฆทานทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน
 44. ครอบครัวยากจน
  กรรมจาก ช่าติก่อนไม่เคยบริจาคทาน
  ลดกรรม หมั่นทำบุญด้วยการบริจาคทาน ถ้ามีเงินไม่มากก็บริจาคเป็นสิ่งของ แรงกาย หรือน้ำใจ ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่น ไปช่วยอ่านหนังสือให้มูลนิธิคนตาบอด
 45. เป็นทุกข์เพราะความรัก
  กรรมจาก ชาติก่อนเจ้าชู้ หลอกผู้อื่นให้อกหัก
  ลดกรรม ประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งความคิด กาย วาจา ใจ ร่วมทำบุญงานแต่งงาน ทำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้สมรักสมปรารถนา

post019

บาร์ซ่า ทำใจ เมสซี่ ใกล้อำลาสโมสร

ประธานบาร์ซ่า ทำใจ เมสซี่ ใกล้อำลาสโมสร เร่งสร้างทีมรับมือวันไร้สตาร์ฟ้าขาว

บาร์เซโลน่า ที่เพิ่งจะทุ่มซื้อ เฟรงกี้ เดอ ยอง มิดฟิลด์วัย 21 ปีจาก อาแจ็กซ์ ด้วยค่าตัวถึง 65 ล้านปอนด์ ซึ่งล่าสุด บาร์โตมิว ยอมรับว่า ทีมจำเป็นต้องเตรียมการ และเตรียมทีมล่วงหน้าสำหรับทีมใหม่ ซึ่งจะไม่มีลีโอเนล เมสซี่ วัย 31. ที่ลงเตะให้ทีมมาแล้ว 664 นัด ยิงไป 581 ประตู

“คุณก็รู้ว่าสักวันหนึ่ง ลีโอเนล เมสซี่ ก็จะต้องประกาศรีไทร์” บาร์โตมิว ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ 5 ไลฟ์ ฟุตบอล เดลี พอดคาส gclub มือถือ

“เราต้องเตรียมทีมสำหรับอนาคต เรานำเอานักเตะวัยรุ่นที่ยอดเยี่ยมเข้าสู่ทีม เพราะเราต้องการจะสานต่อตำนานต่อไป นั่นเป็นความรับผิดชอบของพวกเรา” บาร์โตมิว ที่จะดำรงตำแหน่งประธานถึงปี 2021 กล่าว “ภาระหน้าที่ของผมจะสิ้นสุดลงในอีก 2 ฤดูกาลนับจากนี้ แล้วผมก็จะต้องจากทีมไป ผมอยากทิ้งมรดกตกทอดที่ดีให้กับประธานคนต่อไป”

ในปี 2017 เมสซี่ เคยกล่าวหลังต่อสัญญาซึ่งมีค่าฉีกสัญญาในการซื้อตัวเมสซีที่ 626 ล้านปอนด์ไว้ว่า ตนเองอยากจะย้ายกลับไปค้าแข้งในลีก อาร์เจนติน่า บ้านเกิดpost019

ระบบกฎหมายสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ใช้ระบบกฎหมายแบบอังกฤษ คือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เป็นระบบศาลเดี่ยวที่นักกฎหมาย ในระบบกฎหมายนี้มีแนวความคิดตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) ซึ่งมีทัศนะไปในแนวทางเดียวกันว่า บุคคลทุกคน มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลัก กฎหมายเดียวกันและควรจะขึ้นศาลเดียวกัน ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) จึงไม่เน้นความแตกต่างระหว่างฝ่ายเอกชน กับฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ โดยถือว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเดียวกัน เมื่อมีกรณีพิพาทจึงต้องขึ้นสู่การพิจารณา พิพากษาโดยศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นองค์การศาลหลักเพียงศาลเดียวจนถึง ชั้นศาลอุทธรณ์และชั้นศาลฎีกา

ระบบโครงสร้างพื้นฐานของศาลสิงคโปร์ มีศาลหลัก 2 ศาล คือ ศาลชั้นต้น และศาลสูง
1) Subordinate Court (ศาลชั้นต้น) ซึ่งรวมถึงศาลแขวง (Magistrate’s Court) และศาลเขต (District Court) เป็นศาลชั้นต้น ที่ต้องรับพิจารณาคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา โดยศาลแขวง (Magistrate’s Court) นั้น รับพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 60,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ส่วนศาลเขต (District Court) นั้นรับพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์

นอกจากนี้คดีความที่เรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (Small Claims Tribunals) คดีครอบครัว (Family Court) คดีเยาวชน (Juvenile Court) และยังรวมถึงศาลคดีพิเศษ ซึ่งได้แก่ ศาลพาณิชย์ คดีแพ่ง และอาญา (The Commercial Civil and Criminal Court) ศาลไต่สวน ชันสูตรพลิกศพ (Coroner’s Court) และศาลจราจร (The Traffic Court) เป็นต้น

2) Supreme Court (ศาลสูง) รับพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์ เกินกว่า 250,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ศาลสูงของสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 2 ชั้นศาล คือ ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) และศาลฎีกา (The Supreme Court)

ระบบการพิพากษาคดีของศาลสิงคโปร์
ศาลของประเทศสิงคโปร์จะมีแนวทางในการพิจารณาพิพากษาคดี อยู่ 3 ประการ คือ
1) คำนึงถึงค่าใช้จ่ายของคู่ความในการพิจารณาคดี
2) การบริหารเวลาในการพิจารณาคดี
3) กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน และการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีของศาลสิงคโปร์มี 2 ช่วง คือ
1) การไกล่เกลี่ยคดีก่อนฟ้อง เนื่องจากเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่มี ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า
2) การไกล่เกลี่ยคดีความหลังฟ้อง ได้แก่ การให้คู่ความเจรจา ตกลงกัน เป็นต้น

ในขั้นตอนของการพิจารณาคดีของศาล เมื่อมีการฟ้องแล้วก็ยังมี การเจรจากันอีก โดยใช้วิธีทาง Electronic Mediation ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเกือบทุกขั้นตอนจะใช้ เทคโนโลยีเป็นเครื่องสนับสนุนการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ เมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาคดีจะมีการบริหารคดี ได้แก่ การกำหนดให้คู่ความ แสดงบัญชีพยานมีระบบก่อนวันนัด การกำหนดกระบวนการพิจารณา เช่น จำเป็นต้องมีการสืบพยานจากระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) หรือไม่ เป็นต้น

นอกจากนี้มีการส่งเสริมการเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน ประเทศสิงคโปร์ได้ดำเนินการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ผ่านการใช้เทคโนโลยี ศาลยุติธรรมได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วย ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริการของศาล ต่อสาธารณะ ทั้งนำเสนอข้อมูลด้านบริการความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการให้บริการฟรีโดยศาลและอาสาสมัคร นอกจากนี้เว็บไซต์ของศาลชั้นต้นอย่าง ศาลครอบครัว และศาลเยาวชน ก็ได้จัดให้ประชาชน ได้รับทราบถึงรายละเอียดคดีและบทความทางกฎหมาย

post019

เพื่อนแนะนำเพื่อน

– ชวนเพื่อนเปิดสมาชิกใหม่ภายในวันครบ 5 คน เติมขั้นต่ำคนล่ะ 1,000 รับโบนัสทันที 1,000 บาท
– ชวนเพื่อนเปิดสมาชิกใหม่ภายในวันครบ 1 คน เติมขั้นต่ำ 10,000 รับโบนัสทันที 1,000 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. เพื่อนที่ถูกแนะนำมาต้องไม่มีข้อมูลซ้ำกับระบบฐานข้อมูลเรา เช่น ชื่อ-สกุล เลขที่บัญชี เบอร์โทรศัพท์
2. เพื่อนที่ท่านแนะนำมา 5 คน ต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำคนล่ะ 1,000 บาท หรือ 1 คน เปิดบัญชี 10,000 บาท
3. เพื่อนที่ท่านแนะนำมาต้องแจ้ง User ของท่านเป็นผู้แนะนำมา  gclub มือถือ
4. เพื่อนที่ท่านแนะนำมาต้องแจ้ง User ของท่านเป็นผู้แนะนำมา
5. เพื่อนที่ถูกแนะนำมาต้องเล่น Turn Over ผ่าน 5 เท่า ของเงินโอน + เงินโบนัส ท่านสามารถแจ้งรับเงินสดโอนเข้าบัญชีหรือ User ได้ทันที  
6. ถ้าเราตรวจสอบพบว่าเพื่อนที่ท่านแนะนำมาหรือตัวท่านเล่นสวนทางกันเพื่อหวังเงินโบนัสพิเศษเรานำจะนำเงินโบนัสออกทันที
7. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับ sbobet,maxbet,m8bet เท่านั้น
8. การตัดสินของ จนท. ถือเป็นการสิ้นสุดโดยไม่ต้องแจ้งบอกกล่าวล่วงหน้า

post019

บัตร Universal Studios Singapore

บัตรจริง ถูกกว่าทางเข้า ไม่ต้องต่อคิวซื้อ ไม่ระบุวันใช้บริการ
สวนสนุกระดับโลกกับ 7 โซนที่ไม่ควรพลาด Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, Lost World, Far Far Away, และ Madagascar เปรียบเสมือนว่าคุณได้อยู่ในโลกของภาพยนต์อย่างเเท้จริง

เวลาเปิดให้บริการ
– เปิดให้บริการทุกวัน : เวลา 10:00 – 19:00 น.

การเดินทาง
– นั่ง MRT ลงสถานี Habour Front จากนั่นขึ้นมาที่ชั้น 3 ของห้าง Vivo City เพื่อขี้น Sentosa Express มาลงที่สถานี Water Front หน้า Universal Studio.

บัตร Universal Studios Singapore (USS)
– บัตรผู้ใหญ่ 1,660 บาท
– บัตรเด็ก (4-12ปี) 1,290 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ
– สามารถยื่นใช้บริการได้ทันทีที่หน้าทางเข้าโดยไม่ต้องเเลกบัตร
– บัตร Universal Studios Singapore เป็นบัตรตัวจริง (Live Ticket) มีอายุประมาณ 1-2 เดือน
– ต้องทำการจองล่วงหน้า พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาอย่างน้อย 3-5 วันทำการก่อนเดินทางเพื่อทำการจัดส่งทาง EMS
– สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ขอสงวนสิทธิในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี ตามเงื่อนไข
– ราคาหน้าทางเข้า (walk in rates) : Adult = S$74 / Child = S$56

สั่งซื้อสินค้าด้วยตนเอง ติดต่อสอบถามได้ที่
สาขารามอินทรา (ลาดปลาเค้าซอย 79)
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 18:00 น. คุณนิ 090 909 0279, คุณกอล์ฟ 085 378 7700

สาขาห้างเกตเวย์ เอกมัย ชั้น B (BTS สถานีเอกมัย)
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11:00 – 20:00 น. โทร. 093 893 2689-90

post019

สมาชิกใหม่รับโบนัสเพิ่ม 100 เปอร์เซ็นต์

Promotion “สมัครสมาชิกใหม่ ครอบครัวเดียวกัน” ท่านสมาชิกที่ต้องการเป็นครอบครัวเดียวกัน ร่วมสนุกกับทาง bbet88.COM เพียงสมัครสมาชิกใหม่กับทางเรารับโบนัสเพิ่มอีกทันที 100% จากยอดเติมเงินสมัครใหม่ครั้งแรก ไม่เกิน 1000บาท ต้องมี turn over 10 เท่า หากลูกค้าสมัครครั้งแรกตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ไม่เกิน 1,500 บาท ต้อง Turn over 10 เท่า

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. ต้องไม่เคยมี User เกมส์ใด ๆ กับทางเรา
2. ต้องไม่มีข้อมูลซ้ำกับระบบฐานข้อมูลที่เรามีในระบบ เช่น ชื่อ-สกุล เลขที่บัญชี เบอร์โทรศัพท์
3. ต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปถึงจะได้รับโปรโมชั่นนี้  gclub มือถือ
4. ต้องมียอด Turn Over ไม่ต่ำกว่า 10 เท่าของยอดฝากเงินครั้งแรกเพื่อเปิดบัญชีใหม่ ถึงจะสามารถถอนเงินโบนัสที่เติมให้กลับได้
5. ให้โบนัสสูงสุด ไม่เกิน 1,000 และ 1,500 บาท ตามเงื่อนไขด้านบน
6. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับเกมส์คาสิโนและ สล็อตทุกตัวยกเว้น Ruby888
7. การตัดสินของ จนท. ถือเป็นการสิ้นสุดโดยไม่ต้องแจ้งบอกกล่าวล่วงหน้า
8. ถ้าทางเราตรวจสอบพบว่าลูกค้าเล่นสวนทางกันทางเราจะหักยอดเงินเครดิตออกจาก User ลูกค้าทันที

post019

นั่งกันยาวๆ สิงคโปร์แอร์ไลน์เปิดเที่ยวบินนานสุดในโลก เกือบ 19 ชั่วโมง

เที่ยวบินนานที่สุดในโลกที่สิงคโปร์แอร์ไลน์เริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม ตามแผนที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยเป็นการบินระยะทาง 16,750 กิโลเมตร ในสภาพอากาศปกติ รวดเดียวโดยไม่หยุดแวะพัก ถึงท่าอากาศยานนวร์กของนิวยอร์ก ใช้เวลา 18 ชั่วโมง 45 นาที

เครื่องบินแอร์บัสเอ 350-900 ยูแอลอาร์ลำนี้ มีผู้โดยสาร 161 คน 67 เป็นผู้โดยสารชั้นธุรกิจ และ 94 คน ในชั้นประหยัดพรีเมียม เที่ยวบินนี้จะไม่มีชั้นประหยัดแบบปกติ นักบิน 2 คน จะมีเวลานอนอย่างต่ำคนละ 8 ชั่วโมง ระหว่างการบิน และมีพนักงานต้อนรับบนเครื่อง 13 คน

แอร์บัสเผยด้วยว่า เครื่องบินลำนี้ประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องบินขนาดเดียวกันถึง 25% ห้องโดยสารของเครื่องบินออกแบบให้เพดานสูงกว่าปกติ และมีหน้าต่างกว้างขึ้น แสงบนเครื่องบินถูกออกแบบเพื่อลดอาการเจ็ตแล็ก

สายการบินจัดให้บริการเพลงและรายการบันเทิงต่างๆ ทั้งภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ความยาวทั้งสิ้นถึง 1,200 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินนี้ และอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องเน้นอาหารสุขภาพ รวมถึงอาหารออร์แกนิก

เที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์จากสิงคโปร์ไปนิวยอร์กเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินนานที่สุดในโลก ทำลายสถิติเก่าของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบิน 921 ที่บินจาก เมืองโอ๊กแลนด์ของนิวซีแลนด์ไปยังกรุงโดฮาโดยไม่หยุดพัก ใช้เวลา 17 ชั่วโมง 40 นาที

post019

ดราม่ามาเลเซียต่อต้านสิงคโปร์ยื่น ‘สตรีท ฟู้ด’เป็นมรดกโลก

เกิดกระแสดราม่า หลังจากสิงคโปร์ยื่นจดทะเบียนให้ฟู้ดสตรีทเป็นมรดกโลก ทำให้ชาวมาเลเซียออกมาต่อต้านการดำเนินการดังกล่าวอย่างหนัก

ในกรณีที่รัฐบาลสิงคโปร์ยื่นต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เพื่อให้ขึ้นทะเบียนอาหารริมทางของสิงคโปร์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ (intangible) ตามคำประกาศของนายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง ของสิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

คำขอดังกล่าวโดยให้คำอธิบายว่า ศูนย์อาหารของประเทศที่ว่าเป็น“ห้องทานอาหารชุมชน” ซึ่งคือรูปแบบส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ประเทศ คาดว่ายูเนสโกจะประกาศในปี 2563 ซึ่งคำขอนี้สร้างความไม่พอใจให้มาเลเซียประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งก็อ้างว่ามีร้านอาหารริมทางของตัวเองมานาน

ดาโต๊ะ เรดซัววาน อิสมาอิล หรือเชฟวาน พ่อครัวชื่อดังของมาเลเซีย เคยออกรายการทีวีร่วมกับเชฟแอนโธนี บูร์แด็ง เชฟพิธีกรชื่อดังที่ฆ่าตัวตายเมื่อต้นเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มองว่าการนำเสนอของสิงคโปร์เป็นเรื่อง “ไร้สาระ” เพราะเวลาที่พูดถึงเรื่องพ่อค้าหาบเร่ สิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีวัฒนธรรมพ่อค้าแม่ค้า ริมถนน การขอจดสิทธิบัตรกับยูเนสโก จึงไม่สมเหตุสมผล

ส่วนทางด้าน นายเค.เอฟ.ซีโตห์ นักวิจารณ์อาหารชาวสิงคโปร์ ตอบโต้ว่า อาหารริมทางเป็นมากกว่าอาหาร แต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อาหารริมทาง ทำให้ผู้คนผูกพันธ์กัน และยังได้รับการสนับสนุนจากทางการ ทั้งภาครัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม

กระแสความไม่พอใจของชาวมาเลเซีย เกิดขึ้นเนื่องจากชาวมาเลเซียมองว่า อาหารริมทางในประเทศตัวเอง ที่มีความคล้ายคลึงกับอาหารริมทางในสิงคโปร์ นั้นดีกว่ามาก และอาหารริมทางในสิงคโปร์ไม่ได้มีแค่ที่เดียว ซึ่งทางมาเลเซีย ควรจะเป็นฝ่ายที่ยื่นจดทะเบียนกับทางยูเนสโกมากกว่า

post019

ซอกแซกสิงคโปร์

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดจะมาแนะนำการเตรียมตัวเพื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ที่สาวๆ anitaphilipson.comหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าโหดหินและใครดวงไม่ดีก็โดนส่งกลับกันแบบดื้อๆ เลยทีเดียวค่ะ ยิ่งสาวๆ สวยๆ แบบแอดล่ะก็ ตม. จ้องตั้งแต่ตอนต่อแถวกันเลยทีเดียว (คนสวยทำอะไรก็ถูกจับตามอง อิอิ)

#ส่วนหลักๆจะเป็นเรื่องเอกสาร และ #สิ่งที่ควรมีก็คือ

1.#พาสปอร์ต ควรมีวันเหลือก่อนหมดอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ของใครใกล้หมดไปทำใหม่เลยค่ะ จะได้ไม่มีปัญหา กันไว้ดีกว่าแก้ (ใครมีเล่มเก่าที่เคยเดินทางเข้าออกหลายๆ ประเทศพกมาด้วยค่ะ เผื่อเขาขอดูจะได้การันตีได้ว่า เราเดินทางมาเยอะแล้ว ไม่มาลักไก่อยู่บ้านคุณหรอก ทำหน้ามั่นๆ ตอนตอบเขานะ 555)
.
2.#สำเนาใบจองตั๋วขากลับหรือตั๋วขาออก กรณีที่เราต่อเครื่องไปประเทศอื่นต่อ หลังจากที่เราเที่ยวที่สิงคโปร์เสร็จ อันนี้ห้ามขาด #ต้องมี ในทุกกรณีนะคะ ยกเว้นมีใบอนุญาตทำงานหรืออยู่อาศัยที่สิงคโปร์ค่ะ
.
3.#สำเนาหรือใบยืนยันการจองโรงแรมค่ะ เวลาเขาถามก็ต้องตอบให้ได้นะคะว่า ชื่อโรงแรมอะไร อยู่แถวไหน พักกี่วันประมาณนี้ ถ้าไม่มีการจองโรงแรมมาเจ้าหน้าที่จะห่วงว่าเราจะนอนที่ไหน เขาอาจจะเชิญเข้าห้องเย็นได้นะคะ ดังนั้นใบจองโรงแรมก็ควรปริ้นติดมือมาด้วย หากใครพักกับญาติ กับแฟน ก็ต้องมีที่อยู่ให้ครบถ้วนรวมถึงเบอร์ติดต่อนะคะ ตม. อาจจะโทรไปขอสอบถามว่าเรามาจริง ไม่ได้เอาที่อยู่คนอื่นมาใส่ลอยๆ ข้อนี้สำคัญอยู่ที่อย่าโกหกเด็ดขาดนะคะ ไม่อย่างนั้นประวัติไม่สวยและอาจจะถูกส่งกลับพร้อมรับโทษแบนไม่ให้เข้าประเทศอีก 5ปี 10ปี กันเลยทีเดียว
.
4.#ตารางการท่องเที่ยวอย่างย่อ เขียนเล่นๆ หรือจะพิมพ์จริงเป็นเหมือนตารางทัวร์ของบริษัทนำเที่ยวเลยก็ได้ ตอนแอดมา แอดปริ้นสีมาแบบโบรชัวร์นำเที่ยวเลยค่ะ เอาเวอร์ไว้ก่อน 5555 อันนี้เอาไว้เผื่อเขาถามว่าไปไหนยังไงบ้าง จะได้บอกเขาถูกว่าเฮ้ย มาเที่ยวจริงๆ และทำการบ้านมานะคะ ไม่ได้มาเบลอจับต้นชนปลายไม่ถูก หรือแอบหนีมาหางานทำแล้วไม่กลับประเทศ
.
ส่วนหลักๆ หมดไปแล้วทีนี้มาส่วนรองกันบ้าง
เรื่องที่จะบอกก็คือสาวๆ นะคะ หนุ่มๆ ไม่ค่อยมีปัญหานี้ แต่สาวๆ ห้ามแต่งตัววับๆ แวมๆ เกินงามในวันที่เดินทางมาค่ะ เพราะจะเป็นเป้าเด่นสง่าแก่ท่าน ตม. และจะโดนรุมจีบ เอ้ยยยย ไม่ใช่ละ
.
ความจริงคือจะโดนเพ่งเล็งว่าตกลงจะมาเที่ยวหรือจะมาเชียเบียร์ในผับบาร์ ตม.บางคนเซนส์เรื่องแฟชั่นอาจจะไม่สูงมากเพราะท่านจบตำรวจไม่ได้จบวิชาการออกแบบและแฟชั่นมาเนาะ ดังนั้นแต่งสุภาพๆ ให้ดูเหนียมๆ เข้าไว้ ผ่านด่านเข้าไปได้แล้วค่อยจัดเต็มค่ะ จะสั้นเสมอหูเลยก็ยังได้ค่ะ
.
เอาหละยาวหน่อยนะคะโพสต์นี้ แต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องแฟนเพจทุกท่าน หากจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางกับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แบ่งปันกันไปนะคะ
.
รักนะคะ และอยากให้ผ่าน ตม. ได้เข้ามาเที่ยวกันตามตั้งใจ ไม่ถูกส่งกลับกันทุกคนค่ะ จุ๊บ จุ๊บ ส่วนใครตั้งใจมาหลบ มาทำงานไม่ถูกกฏหมาย แอดแนะนำว่าอย่าทำเลยค่ะ ถ้าถูกจับขึ้นมาจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะ

post019